Αυτός πρόγραμμα ανακούφισης των δεινών Bei Chengde

April 22, 2021
τελευταία εταιρεία περί Αυτός πρόγραμμα ανακούφισης των δεινών Bei Chengde

Όνομα προγράμματος: 3MW αυτός σταθμός ηλιακής ενέργειας Bei

 

Τύπος προγράμματος: Ηλιακό αγρόκτημα

 

Περιοχή εγκατάστασης: Αυτός Bei, Κίνα

 

Ημερομηνία εγκατάστασης: 2020