Σταθμός ηλιακής ενέργειας 40MW Ningbo

December 24, 2021
τελευταία εταιρεία περί Σταθμός ηλιακής ενέργειας 40MW Ningbo

Όνομα προγράμματος: Σταθμός ηλιακής ενέργειας 40MW Ningbo

 

Τύπος προγράμματος: Ηλιακός σταθμός

 

Περιοχή εγκατάστασης: Ningbo, Κίνα

 

Ημερομηνία εγκατάστασης: 2021